Posted in Prawo

Przelew wierzytelności a Kodeks Cywilny

Skutkiem zatwierdzenia umowy przelewu jest przejście (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Tranzakcja taka, zwana zresztą nie z rzadka w języku…

Więcej Przelew wierzytelności a Kodeks Cywilny