Posted in Biznes

Graficzne składniki identyfikacji firmy

Obraz firmy wyrabia się również przez graficzne składniki identyfikacji. Jest to pojęcie dużo szersze niż samo logo, chociaż ono jest podstawowym składnikiem identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. 

Więcej Graficzne składniki identyfikacji firmy