Metoda leczenia wykorzystująca fale akustyczne

Źródła wytwarzania fal uderzeniowych obejmują zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Fala uderzeniowa w ortopedii służy do indukcji reperacji i odbudowie tkanek.

Wykorzystywanie omawianej terapii w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego ma miejsce już od ponad dekady i jest przede wszystkim stosowane w leczeniu uszkodzonych ścięgien, takich jak zapalenie powięzi podeszwy pięty.

Objawy zapalenia powięzi podeszwy

Podstawowym przejawem zapalenia powięzi podeszwy jest ból w dolnej części pięty lub czasami w dolnej części śródstopia. Przeważnie dotyczy tylko jednej stopy, ale może może dotyczyć obydwu stóp. Aktywni mężczyźni i kobiety w przedziale wiekowym od 40 do 70 lat to najbardziej narażone osoby na rozwój zapalenia powięzi podeszwy.

Zdecydowana większość opublikowanych opracowań naukowych wykazała pozytywne rezultaty.

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi jest innowacyjną nieinwazyjną metodą terapeutyczną bez ryzyka chirurgicznego a skala jej klinicznego zastosowania jej z biegiem czasu wzrasta.

Omawiana metoda początek wzięła w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku od przypadkowej obserwacji podczas badań na zwierzętach.

Pozaustrojowa terapia uderzeniowa stała się wiodąca w leczeniu mnogości zaburzeń ortopedycznych.

Zasada wytwarzania fali uderzeniowej

Funkcjonują trzy podstawowe zasady wytwarzania fal uderzeniowych. A mianowicie są to zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Jak to działa

Fale uderzeniowe wzbudzają mikroskopowe wywoływania odpowiedzi śródmiąższowych i zewnątrzkomórkowych prowadzących do regeneracji tkanek. Następuje stymulacja produkcji kalogenu. Wytwarzanie dostatecznej ilości kolagenu jest koniecznym warunkiem naprawy uszkodzonych struktur mięśniowo-szkieletowych i więzadłowych. Fale akustyczne likwidują zwapnienia.

Rezultaty stosowania metody

Większość opublikowanych prac naukowych donosi o pozytywnym wpływie zastosowania pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi na zapalenie powięzi podeszwy. Stwierdzono na podstawie doświadczeń, że terapia falami uderzeniowymi jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia zapalenia powięzi podeszwy.

Jednakże w nielicznej podano niepomyślne wyniki zastosowania tej metody w w przypadku leczenia zapalenia powięzi podeszwy. Wniosek był taki, że nie ma efektu pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi u osób z zapaleniem powięzi podeszwy.

 

https://fala-uderzeniowa-krakow.pl

 

Author: admin